İnsülin Pompaları Ve Sifon Etkisi

İnsülin Pompaları Ve Sifon Etkisi

Sürekli subkutan (deri altı) insülin infüzyonu pompalarının yani bildiğimiz adıyla kısaca insülin pompalarının kullanımı diyabetlilerin diyabet yönetimini önemli oranda kolaylaştırmıştır. Yapılan bir çok araştırmada insülin pompası kullanımının birden fazla günlük enjeksiyon yapımına kıyasla hemoglobin A1C, kan şekeri kontrolü ve yaşam kalitesinde önemli oranda iyileşme sağladığı tesbit edilmiştir. Kan glikoz değerlerinin sıkı kontrolü diyabete bağlı komplikasyonları azaltırken aynı zamanda bu durum şiddetli hipoglisemi riskini arttırabilir. Bununla birlikte insülin pompası kullanımı şiddetli hipoglisemi riskini arttırmadan sıkı bir kan şekeri takibi sağlamaktadır. Bu yüzden başta Amerika olmak üzere tüm dünyada her geçen gün insülin pompası kullanıcılarının sayısı artmaktadır.


İnsülin Pompası kullanımı diyabet yönetimini iyileştirse de diyabetliler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları potansiyel sorunların farkında değilse veya bu konuda eğitimli değillerse bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Pompa hortumunun tıkanması, yerinden çıkmış veya doğru takılmamış olması hiperglisemiye neden olabilir. Ek olarak, pompa hortumunda insülin iletimini kesintiye uğratan hava kabarcıkları oluşabilir. Tespit edilmeyen hiperglisemi diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Şırıngadaki havanın boşaltılamaması ve infüzyon setinin doğru şekilde takılmaması nedeniyle insülin iletimi hatalı olabilir. Pompa hortumunun tıkanması ve bükülmesi ile tıkanıklık oluşabilir.


Yukarıda sayılan ve bilinen sorunlar dışında yeterince üzerinde durulmayan bir konuda konvensiyonel (kablolu) pompalardaki sifon etkisidir. 2010 yılında Amerika’da yapılan klinik bir araştırmada pompanın kanüle (infüzyon bölgesi) göre konumunun insülin iletiminde dalgalanmalara neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Araştırmada 3 farklı model kablolu insülin pompası ve Omnipod kablosuz insülin pompası kullanılmıştır. Kablolu insülin pompaları için pompanın infüzyon alanından aşağıda ve yukarıda olma durumları ile Omnipod sisteminde podun kanülün aşağıya ve yukarıya doğru bakacak şekilde yerleştirme durumlarına göre bazal ve bolus iletim durumları karşılaştırılmıştır. İnsülin iletim doğruluğundaki en belirgin farklar 80-100 cm hortum kullanan konvensiyonel (kablolu) pompaların bazal insülin iletimi sırasında görülmüştür. Yerçekimi etkisi ile kablolu insülin pompalarında infüzyon alanının pompadan aşağıda bulunduğu durumlarda insülin iletimi %25’e kadar fazlalaşırken tersi durumlarda ise %25 e kadar azaldığı araştırma sonuçlarına göre tesbit edilmiştir.


Omnipod kablosuz insülin pompa siteminde ise bazal iletiminin her iki yöndeki pod yerleşiminde de %99 oranında doğrulukla sağladığı görülmüştür.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825629/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi Hattı