İnsülin Enjeksiyonları Kullanan Tip 1 Diyabetli Yetişkinlerde CGM kullanımının Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkisi

İnsülin Enjeksiyonları Kullanan Tip 1 Diyabetli Yetişkinlerde CGM kullanımının Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkisi

DIAMOND Randomize Klinik Çalışması

Tip 1 diyabetli yetişkinlerin çoğu insülin enjeksiyonu yoluyla diyabetlerini yönetse de sürekli glikoz takibinin (CGM) yararını gösteren klinik deneyler ağırlıklı olarak insülin pompası kullanan yetişkinleri içermişti.

2014 yılında ABD’de yapılan DIAMOND klinik çalışmasının amacı ise İnsülin enjeksiyonları ile tedavi edilen tip 1 diyabetli yetişkinlerde CGM’nin etkinliğini belirlemekti.

Bu amaçla Ekim 2014 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 24 endokrinoloji muayenehanesinde, birden fazla günlük insülin enjeksiyonu kullanan ve hemoglobin A1c (HbA1c) seviyeleri %7,5 ile %9,9 olan 158 tip 1 diyabetli yetişkini içeren randomize klinik bir çalışma yapıldı.

Rastegele seçilen 158 katılımcının ortalama yaşı 48 ve %44 ü kadındı. Ortalama HbA1c düzeyi %8.6 olan bu katılımcı grubunun medyan diyabet süresi de 19 yıl idi.  

Çalışmayı tamamlayan 155 kişi için CGM kullanımının diyabet yönetiminde ne kadar önemli olduğu gösterilmiş oldu. Başlangıca göre ortalama HbA1c azalması, CGM grubunda 12. haftada %1.1 ve 24. haftada %1.0 olurken CGM kullanmayan kontrol grubunda ise sırasıyla %0.5 ve %0.4 olarak gerçekleşti. 

Bir diğer önemli sonuç da medyan hipoglisemi süresinde (hipoglisemide geçirilen süre) elde edildi. 70 mg/dL’nin altındaki medyan hipoglisemi süresi, CGM grubunda 43 dk/gün iken kontrol grubunda ise 80 dk/gün olarak tesbit edildi.  

Yapılan bu klinik araştırma neticesinde günlük birden fazla insülin enjeksiyonu kullanan tip 1 diyabetli yetişkinler arasında (pompa kullanıcılarında olduğu gibi), normal bakıma kıyasla CGM kullanımı, 24 hafta boyunca hem HbA1c seviyesinde daha büyük bir düşüşe hem de hipoglisemi de geçirilen ortalama sürede düşüşe neden olduğu tesbit edilmiş oldu.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2598770?resultClick=1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi Hattı