TİP 1 DİYABETLİLERDE EN YÜKSEK HBA1C DEĞERİ GENÇLERDE ÇIKTI.

TİP 1 DİYABETLİLERDE EN YÜKSEK HBA1C DEĞERİ GENÇLERDE ÇIKTI.

Tablo1 – T1D’li 22.697 katılımcıyla ABD’de yapılan bir çalışmada yaşa göre HbA1c düzeyi. Amerika Birleşik Devletleri’nde tip 1 diyabetli (T1D) yetişkinlerin ve gençlerin diyabet yönetim profilini çıkarmak amacıyla 1-93 yaş arası 22697 kişinin katıldığı bir çalışma yapıldı.* 2016-2018 yılları arasında toplanan verilerin yansıtıldığı Tablo 1 de görüldüğü gibi en yüksek HbA1c ortalaması 16-20 yaş arası

İnsülin Enjeksiyonları Kullanan Tip 1 Diyabetli Yetişkinlerde CGM kullanımının Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkisi

İnsülin Enjeksiyonları Kullanan Tip 1 Diyabetli Yetişkinlerde CGM kullanımının Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkisi

DIAMOND Randomize Klinik Çalışması Tip 1 diyabetli yetişkinlerin çoğu insülin enjeksiyonu yoluyla diyabetlerini yönetse de sürekli glikoz takibinin (CGM) yararını gösteren klinik deneyler ağırlıklı olarak insülin pompası kullanan yetişkinleri içermişti. 2014 yılında ABD’de yapılan DIAMOND klinik çalışmasının amacı ise İnsülin enjeksiyonları ile tedavi edilen tip 1 diyabetli yetişkinlerde CGM’nin etkinliğini belirlemekti. Bu amaçla Ekim 2014

Open chat
Bilgi Hattı