İşyerinde Tetkik Hizmetleri

İşyerinde Tetkik Hizmetleri

Çalışanlarınıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak artık çok kolay…

İşyerinin niteliği ve çalışan personelin yaptığı işe göre “İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne” ve “diğer yönetmeliklere” göre, işyerinizde çalışanların ve belli periyotlarda yapılması gerekli film ve testler bulunmaktadır. EKG, Tam İdrar Tahlili, Tam Kan Sayımı (18 parametre), Total kolesterol, Trigliserid, Kreatinin gibi belirtilen tetkikler için gereken numunenin uzman medikal kadromuz tarafından temin edilmesi ve anlaşmalı laboratuar merkezlerinde yorumlanan sonuçların ulaştırılması hizmetidir. Uzman anlaşmalı kurumumuzun software sistemi sayesinde tüm örnek ve hasta bilgilerini online olarak sağlayabilmekte ve sonuçları anında müşterilerimize ulaştırabilmekteyiz. Böylece gönderi ve örnek kabulü esnasında meydana gelebilecek tüm yazı veya proses hataları ve sonuç gönderisi gecikmeleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca gıda firmalarına özel HBs Ag, Anti HBs tetkikleri ile akciğer grafisi, boğaz kültürü, burun kültürü, gaita kültürü, Gaitanın mikroskobik incelenmesi yapılmaktadır.

KALİTE VE GÜVENİRLİLİK

Anlaşmalı kurumumuz kalite güvenirliliği için CAP surveys, INSTAND, RFB, UKNEQAS, Bio-Rad UNITY, ROCHE, QCS gibi uluslar arası düzeyde bir çok laboratuarın katıldığı programlara katılmaktadır. İç kalite kontrol programı uygulaması ile hergün iki seviyeli kontrol örnekleri çalışılarak günlük ve günler arası performans denetlenir. Dış kalite kontrol programı uygulamasında ise analizi yapılan dış kalite kontrol örnekleri dünyanın her yerinden bu programa katılmış çok sayıda laboratuarın sonuçları ile karşılaştırılır ve gerçek değerlere uygunluk denetlenir.

 

Bunun dışındaki tetkikler ve diğer sorularınız için lütfen (0 216) 540 97 97 numaralı telefonu arayınız…

PERİYODİK KONTROLLER VE TESTLER

SÜRELERİ

YASAL DAYANAK

SAĞLIK KONTROLLERİ

3 AY

6 AY

12 AY

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN MUAYENELERİ Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Giren Tüm İşyerlerinde Çalışan Herkese Yapılması Zorunlu

x

4857 Sayılı İş Kanunu- Madde:86 İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü-Madde:59 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu- Madde:126-127

AKCİĞER GRAFİSİ (35×35)

x

GAİTA PARAZİT Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay Ocağı, vb. yerlerde çalışan herkese) Yapılması Zorunlu

x

GAİTA KÜLTÜRÜ

x

BOĞAZ KÜLTÜRÜ

x

BURUN KÜLTÜRÜ

x

KANDA AĞIR METAL Kimyasallarla Çalışanlara

x

(CD, HG, PB, vb.)
ODİOLOJİK MUAYENE Gürültü Ölçümünden sonra tespit edilen gürültülü ortamlarda çalışan tüm personele yapılması zorunludur.

x

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ Tozlu işlerde, İdari bina dışında çalışan tüm çalışanlara yapılması zorunludur.

x

HEPATİT B TARAMASI (HBSAG VEHBSAB) Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay Ocağı, vb. yerlerde çalışan herkese) Yapılması Zorunlu

x

TETANOS AŞISI Toprak ve Metal ile çalışan tüm personele yapılması zorunludur.

5 yıl içinde yapılmış olması gerekir.

KARACİĞER FONKSİYON TESTİ Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay Ocağı, vb. yerlerde çalışan herkese) Yapılması Zorunlu

x

TAM KAN TESTİ Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Giren Tüm İşyerlerinde Çalışan Herkese Yapılması Zorunlu

x

TAM İDRAR TESTİ

x

KULAK MUAYENESİ Gürültü Ölçümünden sonra tespit edilen gürültülü ortamlarda çalışan tüm personele yapılması zorunludur.

x

GRİP AŞISI Gıda İle Çalışanlara (Mutfak, Çay Ocağı, vb. yerlerde çalışan herkese) Yapılması Zorunlu

x

GÖZ MUAYENESİ Ekranlı araçlarla çalışan herkese yapılması zorunludur.

x

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik-