İşyerinde Görüntüleme Hizmeti

İşyerinde Görüntüleme Hizmeti

Gerekli olan tüm röntgen çekimlerini işyerinizde düşük maliyetle, kısa zamanda yapıyoruz.

İşyerinin niteliği ve çalışan personelin yaptığı işe göre “İş sağlığı & güvenliği tüzüğüne” ayrıca “ilgili yönetmeliklere” göre, işyerinizde çalışanlar için belli periyotlarda yapılması gerekli film ve testler bulunmaktadır. Gerekli olan röntgen çekimi veya test hizmetini işyerinize kadar getirerek iş kaybına yol açmadan ve düşük maliyetlerle yapabilmektedir. Bu işlemler konusunda uzman teknisyenler tarafından mobil olarak yapılmaktadır. İstenilen durumda görüntü CD’ ye yazdırılabilmektedir. Yine mobil ekibimizde bulunan kuru sistem film basma cihazı ile anında film basılarak hastaya veya hekime ulaştırılabilir. Yapılması gerekli testlerin tablosuna “İşyerinde Tetkik Hizmetleri(link)” bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

PERİYODİK KONTROLLER VE TESTLER

SÜRELERİ

YASAL DAYANAK

SAĞLIK KONTROLLERİ

3 AY

6 AY

12 AY

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN MUAYENELERİ Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Giren Tüm İşyerlerinde Çalışan Herkese Yapılması Zorunlu

x

4857 Sayılı İş Kanunu- Madde:86

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü-Madde:59

AKCİĞER GRAFİSİ (35×35)

x

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu- Madde:126-127